WB thận trọng với kinh tế toàn cầu

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố ngày hôm nay dự kiến, Việt Nam tăng trưởng 5,3% năm 2013 và 5,4% năm 2014. Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương , dự đoán mức tăng trưởng trung bình của các nước đang phát triển trong khu vực đạt 7,1% năm 2013 và 7,2% năm 2014. Đây là mức điều chỉnh đi xuống so với con số WB dự báo vào tháng 4/2013, nhưng các nước đang phát triển khu vực Đông Á vẫn dẫn đầu so với các khu vực khác trên thế giới.

Xem chi tiết