ĐĂNG KÝ GIA NHẬP
CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN NĂM SAO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Tên doanh nghiệp :
Tên Tiếng Anh :
Ngày thành lập , Tháng , Năm : Số CNĐKKD :
Địa chỉ :
Điện thoại : Fax :
Email : Website:
Lĩnh vực hoạt động (Ngành nghề chính) :
Sản phẩm :
Thị trường :

NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIA NHẬP VÀO CLB:
Họ & Tên: Chức vụ :
CMND số : Ngày : Tháng : Năm : Nơi cấp :
Sinh ngày : Tháng : Năm : Tại :
Thường trú :
Điện thoại : Email :
Các chức vụ khác (*) :

THÔNG TIN QUẢN TRỊ TRANG WEB:
Tên đăng nhập(*):
Mật Khẩu(*):
Nhập lại Mật Khẩu(*):
Địa chỉ gian hàng(*): VD : banhang.fivestarclub.vn   

Chọn mẫu gian hàng(*): Xem gian hàng mẫu

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP VÀO WEB SITE:
Tên đăng nhập(*):
Mật Khẩu(*):


Sau khi nghiên cứu Điều lệ, hiểu rỏ mục đích, nhiệm vụ của CLB Doanh Nhân Năm Sao, tôi đại diện doanh nghiệp làm đơn này xin gia nhập CLB.
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định theo Điều lệ và Quy chế của CLB.
TP. Hồ Chí Minh , Ngày ThángNăm 20